Gemeente processen

Conceptversie laatst gewijzigd op: 29 Nov 2017
Aansprakelijkheidstelling Aansprakelijkheidstelling Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart Aanvraag rijbewijs Aanvraag rijbewijs Aanvraag rijbewijs niet-ingezetene Aanvraag rijbewijs niet-ingezetene Adoptie Adoptie Adres onbekend Adres onbekend Afschrift/verklaring GBA verstrekken Afschrift/verklaring GBA verstrekken Afstam alleen moeder Afstam alleen moeder Afstam alleen vader Afstam alleen vader Afstamming vader en moeder Afstamming vader en moeder Assisteren huwelijk Assisteren huwelijk Behandelen post Behandelen post Behandeling bezwaarschriften Behandeling bezwaarschriften Beheer en beveiliging Beheer en beveiliging Beleidszaken Bepalen gezag minderjarigen Bepalen gezag minderjarigen Beroep Beroep Besluit algemene Wet Bestuursrecht Besluit algemene Wet Bestuursrecht Besluitvorming en overige Bezwaar Bezwaar Bezwaar en beroep Bijzondere aanvragen Bijzondere aanvragen Bodedienst Bouwvergunning regulier Bouwvergunning regulier Burgerlijke Stand Catering Catering Contractenbank Contractenbank Controle (correcties) Controle (correcties) Correctieverzoek van burger verwerken Correctieverzoek van burger verwerken Declaraties Declaraties Dienstverlening Eerste inschrijving Eerste inschrijving Erkenning ongeboren vrucht Erkenning ongeboren vrucht Evenementenvergunning Evenementenvergunning Facturen crediteuren Facturen crediteuren Financiƫn Geboorte Geboorte Geheimhouding verzoek Geheimhouding verzoek Gemeente Gezagsverhouding Gezagsverhouding Handhaven en toezicht Handhaving Handhaving Hervestiging buitenland Hervestiging buitenland Hulp in huishouding Hulp in huishouding Huwelijk/geregistreerd partnerschap Huwelijk/geregistreerd partnerschap Implementeren en evalueren beleid Implementeren en evalueren beleid Incidentele subsidies Incidentele subsidies Inklaren en opslag Inklaren en opslag Innen leges Innen leges Inning leges Inning leges Inspectie verleende gebruiksvergunning Inspectie verleende gebruiksvergunning Interne klachten Interne klachten Invordering dwangsom Invordering dwangsom Invordering gemeentelijke kosten Invordering gemeentelijke kosten Invorderingen belastingen Invorderingen belastingen Maken van beleid Maken van beleid Managementondersteuning Migratie / Vestiging Naamgebruik Naamgebruik Omwisselen buitenl. rijbewijs Omwisselen buitenl. rijbewijs Onderzoek Instellen Onderzoek Instellen Ontheffingen Drank en Horeca Ontheffingen Drank en Horeca Ontvangst zending Ontvangst zending Opslag en beheer Opslag en beheer Opstellen B&W-besluit Opstellen B&W-besluit Opstellen Directievoorstel Opstellen Directievoorstel Opstellen jaarrekening en jaarverslag Opstellen jaarrekening en jaarverslag Opstellen Koninklijke Onderscheiding Opstellen Koninklijke Onderscheiding Opstellen legesverordening Opstellen legesverordening Opstellen Raadsbesluit Opstellen Raadsbesluit Opstellen voorjaarsnota en eindejaarsnota Opstellen voorjaarsnota en eindejaarsnota Overige GBA procedures Overlijden Overlijden Personeel en organisatie Poortwachter na week 52 2e ziektejaar Poortwachter na week 52 2e ziektejaar Poortwachter week 1 t/m 8 Plan van Aanpak Poortwachter week 1 t/m 8 Plan van Aanpak Poortwachter wk 8 t/m 52 1e ziektejaar Poortwachter wk 8 t/m 52 1e ziektejaar Principeverzoek Principeverzoek Processen beleid, ontwikkeling en beheer Projectvergaderingen Projectvergaderingen Rappelleren Rappelleren Rechtspositionele wijzigingen Rechtspositionele wijzigingen Reisdocumenten Reisdocumenten reservering van een ruimte reservering van een ruimte Rijbewijzen Rijbewijzen Rijbewijzen verstrekken Rijbewijzen verstrekken Rolstoelvoorziening Rolstoelvoorziening Secretariaat Selectie Selectie Subsidies Terugmeldingsverplichting Terugmeldingsverplichting Toekennen leerlingenvervoer Toekennen leerlingenvervoer Toekennen objectnummer Toekennen objectnummer Toezicht Toezicht Treasury Treasury Uitkeringen en verstrekkingen Uitreiking rijbewijs Uitreiking rijbewijs Uitreiking rijbewijs Uitreiking rijbewijs Vastellen belastingtarieven / leges Vastellen belastingtarieven / leges Vaststellen identiteit Vaststellen identiteit Vaststellen rechtsgeldigheid (Huwelijk partner) Vaststellen rechtsgeldigheid (Huwelijk partner) Vaststellen structurele subsidies Vaststellen structurele subsidies Vergunning Gemeentelijk monument Vergunning Gemeentelijk monument Vergunning Rijksmonument Vergunning Rijksmonument Vergunningen algemeen Vergunningen Drank- en Horeca Vergunningen Drank- en Horeca Vergunningen en ontheffingen Vergunningen WABO Verhuizing en emigratie Verhuizing en emigratie Verklaring omtrent gedrag aanvraag Verklaring omtrent gedrag aanvraag Verlenen structurele subsidies Verlenen structurele subsidies Verstrekken documenten en informatie Vervoersvoorziening Vervoersvoorziening Verwerken uitgaande post Verwerken uitgaande post Verwerken uitgaande post Verwerken uitgaande post Verwerken van een WMO-aanvraag Verwerken van een WMO-aanvraag Verwerking in back-office Verwerking in back-office Voorlopige voorziening Voorlopige voorziening Vorderen belastingen Vorderen belastingen Vrijstelling Vrijstelling WABO Complex WABO Complex WABO Normaal WABO Normaal Werving Werving WMO Loket Ziektemeldingen Ziektemeldingen