Over Sensus-methode

Gemeente-processen.nl is een initatief van Sensus-methode.

De kracht van de Sensus-methode is de communicatie via een uniforme visuele taal, die voor iedereen waar dan ook ter wereld te begrijpen is. Hiermee wordt het mogelijk om kennis uit te wisselen binnen de organisatie, met andere organisaties en van elkaar te leren.

Selecteer een pagina

Whitepaper Efficiënte bedrijfsvoering in crisistijd

Download BPM onderzoek

Whitepaper Efficiënte bedrijfsvoering in crisistijd

In alle bedrijfstakken worden processpecialisten, kwaliteitsmanagers en business architecten geconfronteerd met de aanblijvende economische crisis. Op korte termijn lijkt dit een lastige situatie, maar het biedt paradoxaal genoeg wel ruimte en mogelijkheid om aan de slag te gaan met het inrichten en verbeteren van interne processen met als resultaat efficiëntere werkwijze, bedrijfsvoering en kostenbesparing.

Het nadruk leggen op en het inzicht geven in de bedrijfsprocessen in deze economisch zware tijden is een uitgelezen kans om processen structureel aan te pakken, waardoor draagvlak wordt gecreëerd voor procesgericht denken. Niet onbelangrijk hierbij is het behalen van de beoogde verbetering van de interne bedrijfsvoering. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

In dit whitepaper vindt u informatie over hoe Business Process Management uitkomst kan bieden in economisch zware tijden.

Download het Whitepaper


Privacy

Uw persoonlijke informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Sensus-methode B.V. uit Maarssen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.