Over Sensus-methode

Gemeente-processen.nl is een initatief van Sensus-methode.

De kracht van de Sensus-methode is de communicatie via een uniforme visuele taal, die voor iedereen waar dan ook ter wereld te begrijpen is. Hiermee wordt het mogelijk om kennis uit te wisselen binnen de organisatie, met andere organisaties en van elkaar te leren.

Selecteer een pagina

Sensus-methode en het model-DSP

Ruim 250 gemeenten hebben inmiddels gekozen voor de implementatie van het model-documentair structuurplan (model-DSP) voor gemeenten. Met het model-DSP hebben de deelnemende gemeenten grip op hun informatiemanagement. Het model-DSP is ook beschikbaar in de Sensus BPM Software, zodat direct met de processen gewerkt kan worden.

 

Wat is het model DSP?

Het model-DSP  is een samenhangend overzicht van de in de organisatie aanwezige informatie-bestanden. 800 gemeentelijke werkprocessen zijn voor u in kaart gebracht. Uw informatie is op logische wijze toegankelijk en snel terug te vinden. Voor u een belangrijk hulpmiddel bij het beschrijven van werkprocessen en het structureren van uw archief.

 

De voordelen:

  • Gemeenten zijn met behulp van het Sensus-DSP model in staat hun eigen documentair structuurplan te maken.
  • De inrichting van de informatiehuishouding wordt inzichtelijk.
  • Een Model DSP voor gemeenten, onderwijsinstellingen, veiligheidsregio’s, waterschappen en woningcorporaties
  • In het Sensus-DSP model zijn de procesbeschrijvingen van de werkprocessen opgenomen die binnen de gemeente plaatsvinden.
  • Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met internationale en nationale standaarden.

 

De voordelen van werken met Sensus en DSP

De algemene processen binnen het model-DSP kunt u met behulp van de Sensus BPM Software integreren en toespitsen op uw eigen organisatie. De Sensus-methode biedt u de mogelijkheden om het model-DSP echt in de praktijk te brengen. U kunt de verzamelde informatie publiceren en is daarmee ook gemakkelijk in te passen in uw bedrijfsvoering.

 

Alle processen zijn in de Sensus BPM Software weer te geven in verschillende schema’s en flows, zoals: processchema, procesflow, communicatieflow, swimlanes, matrix, etc. Daardoor krijgen u en uw medewerkers in één opslag een overzicht van welke afdelingen en functies bij bepaalde processen betrokken zijn, hoe hun onderlinge verband is en waar de overdrachtsmomenten liggen. De processen zijn vervolgens eenvoudig te publiceren op uw Intranet, zodat iedereen binnen een gemeente de processen kan raadplegen.

Heeft u interesse in het Sensus DSP Model?

Neem contact op voor meer informatie