Over Sensus-methode

Gemeente-processen.nl is een initatief van Sensus-methode.

De kracht van de Sensus-methode is de communicatie via een uniforme visuele taal, die voor iedereen waar dan ook ter wereld te begrijpen is. Hiermee wordt het mogelijk om kennis uit te wisselen binnen de organisatie, met andere organisaties en van elkaar te leren.

Selecteer een pagina

INK

De wereld verandert, snel en voortdurend. Dat levert nieuwe kansen op, maar ook onverwachte bedreigingen. Alert en flexibel reageren is voor veel organisaties van levensbelang. Dat kan alleen vanuit een duidelijke kijk op de eigen mogelijkheden en met een helder zicht op behoeften en wensen in de markt. Organisaties laten uitblinken vraagt om een goede conditie van zowel de organisatie, managers en medewerkers. Daar draagt de INK-verandermethodiek (ook wel EFQM genoemd) aan bij.

Het bepalen van de positie van de organisatie met behulp van het INK-model gebeurt aan de hand van 5 stappen. De eerste 4 stappen doorlopen organisaties zonder moeite. Waar het vaak fout gaat, is de implementatie van de veranderingen.

Hier kan de Sensus-methode de helpende hand bieden. Voor een succesvol verandertraject is het van belang van alle lagen van de organisatie erbij worden betrokken. De basis van Sensus-methode is dat verandering mensenwerk is. Dit uit zich niet alleen in de interviewsessies, om met alle betrokken medewerkers het proces op te stellen, maar ook in de 5 niveau’s en 8 iconen waarmee de organisatie en processen worden opgebouwd. Door veranderingen, die voortkomen uit een INK-verandertraject, te borgen met de Sensus-methode krijgt de organisatie grip op de veranderingen in werkzaamheden van zowel de medewerkers als het management. Zo is voor iedereen duidelijk wie welke verbeterpunten oppakt.

Voor een succesvol verandertraject is het van belang van alle lagen van de organisatie erbij worden betrokken. Verandering is mensenwerk. Samen met alle betrokken medewerkers het proces definiëren, modelleren en veranderingen borgen.”

Hans Bloemen

BPM Consultant, Sensus-methode

Meer weten?

Wilt u weten hoe wij de implementatie van veranderingen volgens het INK-model binnen uw organisatie kunnen ondersteunen?

Neem contact met ons op