Over Sensus-methode

Gemeente-processen.nl is een initatief van Sensus-methode.

De kracht van de Sensus-methode is de communicatie via een uniforme visuele taal, die voor iedereen waar dan ook ter wereld te begrijpen is. Hiermee wordt het mogelijk om kennis uit te wisselen binnen de organisatie, met andere organisaties en van elkaar te leren.

Selecteer een pagina

Zaakgericht procesmanagement bij Gemeente Westerveld

De gemeente Westerveld heeft een aantal stappen gezet richting zaakgericht werken. Een van de aspecten van zaakgericht werken is het vooraf beschrijven van werkprocessen: eerst het proces beschrijven en dan het zaaktype invoeren!

Er zijn al een aantal zaaktypes ingevoerd, zonder vooraf de processen te beschrijven. Gebleken is dat dit niet de meest ideale werkwijze is. Het MT wilde daarom graag dat een aantal mensen in de organisatie getraind werden in het beschrijven van processen, zodat de medewerkers hier uiteindelijk zelf mee uit de voeten kunnen. Teamleiders, coördinatoren  en het implementatieteam “zaakgericht werken” hebben inmiddels een training Introductie Business Process Management (BPM) en procesmodellering gevolgd.

De training biedt een gedegen introductie in het begrippenkader en instrumentarium van Business Process Management (BPM). In deze workshop krijgen de deelnemers een concreet beeld van procesbeschrijving, wat procesgericht denken en werken inhoudt en waarom dit belangrijk is bij het invoeren van zaakgericht werken in een organisatie. Daarnaast leren de deelnemers hoe een procesbeschrijving wordt opgesteld en hoe zij de informatie over het proces binnen de organisatie kunnen vergaren. De deelnemers krijgen ideeën voor de ontwikkeling van standaard sjablonen voor de eigen organisatie en krijgen meer informatie over hoe ze sturingselementen, zoals maximale doorlooptijden en tijdige beslis- en behandeltermijnen, kunnen gebruiken.

De training is opgebouwd op basis van korte oefeningen en uitleg over de theorie. Door middel van discussie en casuïstiek wordt inzicht verkregen in BPM en het modelleren van processen. De mix van theorie en vooral praktijk heeft de deelnemers van de training zeer aangesproken. Inmiddels staan vele medewerkers al enthousiast in de startblokken om een begin te maken met het beschrijven van de processen.

 

“De reden dat de gemeente Westerveld gekozen heeft voor de Sensus-methode is de heldere visie op procesmanagement en daarnaast de hantering van  een praktische uitwerking.”

 

dhr. Oeseburg

Concerncontroller, Gemeente Westerveld

Zaakgericht Procesmanagement

Ook aan de slag met Zaakgericht Procesmanagement?

Volg de training!