Over Sensus-methode

Gemeente-processen.nl is een initatief van Sensus-methode.

De kracht van de Sensus-methode is de communicatie via een uniforme visuele taal, die voor iedereen waar dan ook ter wereld te begrijpen is. Hiermee wordt het mogelijk om kennis uit te wisselen binnen de organisatie, met andere organisaties en van elkaar te leren.

Selecteer een pagina

Onze gemeente-specialisten zijn de afgelopen tijd bezig geweest de procesarchitectuur van GEMMA uit te werken in Sensus BPM Software.

De GEMMA-procesarchitectuur geeft een overzicht van alle gemeentelijke processen. GEMMA logoDit procesmodel biedt een kijk op de besturing van een gemeente. Daarnaast biedt het een structuur waarbinnen deze processen verder beschreven en gedetailleerd kunnen worden in werkprocessen, processtappen en handelingen.

Om gemeenten te ondersteunen bij het op orde krijgen van processen, volgens de Gemma procesarchitectuur, hebben Sensus-consultants de Gemma procesarchitectuur uitgewerkt in Sensus BPM Software. Evenals Gemma, maakt Sensus-methode onderscheidt in aard en niveau van processen.

 

Bekijk de processen gratis en profiteer ervan!