Over Sensus-methode

Gemeente-processen.nl is een initatief van Sensus-methode.

De kracht van de Sensus-methode is de communicatie via een uniforme visuele taal, die voor iedereen waar dan ook ter wereld te begrijpen is. Hiermee wordt het mogelijk om kennis uit te wisselen binnen de organisatie, met andere organisaties en van elkaar te leren.

Selecteer een pagina

Gemeente processen

Powered by Sensus-methode

De publieksdienstverlening van gemeenten komt onder druk te staan door ontwikkelingen in het beleid van Rijksoverheid. Procesmanagement is de manier op grip hierop te krijgen. Een gestructureerde aanpak is noodzakelijk bij het invullen van nieuwe taken en verantwoordelijkheden van gemeenten, zoals zaakgericht werken, digitalisering van diensten en dossiers het inrichten van het KCC, efficiëntere dienstverlening, WMO, gemeentebezuiniging  en de WABO. Voor gemeenten is het juist in deze tijd van bezuinigingen, nieuwe taken en risico’s noodzakelijk inzicht te krijgen in functies,taken en verantwoordelijkheden.

Om gemeenten te ondersteunen bij het op orde brengen van de processen hebben wij verschillende initiatieven uitgewerkt, zoals vele procesmodellen, whitepapers etc.

NVVB Werkprocessen Burgerzaken

Alle NVVB Werkprocessen Burgerzaken kunnen worden geupdate in de bibliotheekfunctie van Sensus BPM Software, zodat er gemakkelijk mee gewerkt kan worden en de processen automatisch bijgewerkt worden bij wijzigingen door de NVVB.

Login voor NVVB processen

Lean

Betere en efficiënte dienstverlening aan burgers en bedrijven heeft bij veel gemeenten momenteel de hoogste prioriteit. En ook de forse bezuinigingen bij gemeenten, het inkrimpen van het ambtelijk apparaat en vernieuwde regelgeving maken dat hetzelfde takenpakket door minder mensen moet worden uitgevoerd. Dit maakt dat Lean steeds populairder wordt binnen gemeenten.

Lean manufacturing is gericht op het herkennen van verspillingen in processen, de zaken in het proces die geen toegevoegde waarde leveren, en deze uit het proces te verwijderen.

“We passen de voorbeeldprocessen aan onze
organisatie aan en maken het eigen, zodat we dit
snel op orde hebben.”

Mariëlle Kamphuis | Gemeente Almelo

Nieuws

Sensus-methode gaat samenwerken met ProcesPunt

Sensus-methode heeft de handen ineen geslagen met ProcesPunt. ProcesPunt ondersteunt sinds jaar en dag gebruikers van onder andere Perceptive Process Design (waaronder vele gemeentes) bij de implementatie van het systeem. ProcesPunt breidt nu haar productenportfolio uit met de Sensus-methode en Sensus BPM Software.

Lees meer

Gemma procesarchitectuur

De Gemma-procesarchitectuur is onderdeel van de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA). Om gemeenten te ondersteunen bij het op orde krijgen van processen, volgens de Gemma procesarchitectuur, heeft Sensus-methode de Gemma procesarchitectuur uitgewerkt in Sensus BPM Software. Evenals Gemma, maakt Sensus-methode onderscheidt in aard en niveau van processen. Bekijk de procesarchitectuur in Sensus BPM Sofware!

Bekijk processen

Processtructuur voor gemeenten

Op basis van opgedane kennis en ervaring bij vele gemeenten in Nederland en België, hebben gespecialiseerde consultants van de Sensus-methode een standaard processtructuur en enkele voorbeeldprocessen uitgewerkt. Deze processtructuur kunt u eventueel aanpassen aan uw specifieke situatie. Bekijk de processtructuur in de Sensus BPM Software!

Bekijk processen

Sensus-methode

 

Sensus-methode BV is gespecialiseerd in het beschrijven, visualiseren en verbeteren van bedrijfsprocessen. Op deze basis ondersteunen wij u bij het inzichtelijk maken en doorlichten van uw organisatiestructuur en processen ten behoeve van procesgericht werken. Hiervoor maken wij gebruik van diverse aanpakken en methodieken om de processen efficiënter, sneller en beter in te richten. Wij helpen organisaties niet alleen met bepalen wát er moet veranderen, we leren ze vooral hóe ze moeten veranderen. Door uw medewerkers hierin te begeleiden en trainen krijgt procesmanagement een fundamentele plaats in uw organisatie.

We hebben jarenlange ervaring bij onze klanten in het publieke domein opgedaan. Een gespecialiseerde procesmanagementconsultant ondersteunt u graag bij het invullen van thema’s en problematieken omtrent procesmanagement in uw gemeente. Wij helpen u een nieuwe manier van denken en werken doeltreffend toe te passen. Dit levert u veel voordelen, zowel binnen als buiten uw instelling.

Neem vrijblijvend contact met ons op.